5 jaar garantie

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Contracten op maat voor machines van alle merken.

Specificatie
 
 • Optimaal onderhoud van uw persluchtcentrale
 • Wij beheren de onderhoudsplanning
 • Vast onderhoudsbudget
   
Voordelen
 
 • Betrouwbaarheid, rendement en levensduur
 • Voor u: geen beheer meer, geen zorgen meer
 • Contract + compressoren (> 7 KW) = 5 Jaar garantie
   

PROTECT 5 : een gratis garantieverlenging

Voor elke nieuwe GD compressor biedt Elneo compressoren een verlengde garantie tot 5 jaar aan : PROTECT 5. Hiervoor verzekert Elneo een kwaliteitsservice onder garantie.

Protect5 verzekert U een betrouwbare aankoop en gebruik zonder zorgen.

De voorwaarden om van PROTECT 5 te genieten zijn *:

 • De compressor moet door Elneo geïnstalleerd zijn en de inbedrijfstelling moet door Elneo gebeurd zijn,
 • De compressor moet geregistreerd worden binnen de 90 dagen na inbedrijfstelling,
 • Tijdens de garantieperiode PROTECT 5 wordt het onderhoud/revisie enkel door Elneo uitgevoerd,
 • De originele Gardner Denver onderdelen en smeermiddelen moeten worden gebruikt,
 • Het onderhoudsboekje, online, moet gevalideerd en bijgehouden worden.

*voor alle voorwaarden, zie bestand algemene voorwaarden richtlijnen GD.

Indien U niet wenst te genieten van PROTECT 5, heeft de compressor automatisch een standaardgarantie van 2 jaar. Dit zijn vierentwintig (24) maanden te tellen vanaf de inbedrijfstelling of zevenentwintig (27) maanden te tellen vanaf de verzenddatum fabriek. .